Този сайт е създаден по проект на:

Европейски социален фонд 2007 – 2013 г.
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

Лого на Европейски съюз
Лого на Европеиски социален фонд

182,240 total views, 53 views today

Добре дошли на сайта на училище “Луи Брайл”

Проект:
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение”

Партньор: Фондация „Хоризонти

182,394 total views, 54 views today

↑ Връщане към Новини

НОВИНИ

АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ  НА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ(АРДНЗ)

СОФИЯ 1229 ул. ”Ломско шосе” №177 тел. 0888 26 86 23

 

ПОКАНА

 

      На основание чл.26, ал.3 от Закона на юридически лица с нестопанска цел, Управителният съвет на Асоциацията на родители на деца с нарушено зрение (АРДНЗ) свиква Общо събрание на Асоциацията на 15.09.2016г. от 12:00 ч. в салона на Училището за деца с нарушено зрение, при следния дневен ред:

    1. Доклад за дейността на АРДНЗ през 2015година.

    2. Приемане бюджета на АРДНЗ за 2017година.  

    3. Избор на управителен съвет(УС).

    4. Разни.

 

                                                                                    От УС на АРДНЗ

349,262 total views, 106 views today